Υπηρεσίες Απόφραξης & Απολύμανσης Αγίας Παρασκευής 210 6000 500 : Αποφράξεις Αγιας Παρασκευής

Υπηρεσίες Απόφραξης & Απολύμανσης Αγίας Παρασκευής, Αποφράξεις, Απολυμάνσεις, Έλεγχος – Βιντεοσκόπηση αγωγών, καθαρισμός αποχέτευσης

Υπηρεσίες Απόφραξης & Απολύμανσης Αγίας Παρασκευής

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΚΑΜΕΡΑ

 

Υπηρεσίες Απόφραξης & Απολύμανσης Αγίας Παρασκευής

210 6000 500

 

Αναλαμβάνουμε:

Αποφράξεις αποχετεύσεων και αποφράξεις φρεατίων

Αναλαμβάνουμε την απόφραξη του αποχετευτικού δικτύου με πιεστικό μηχάνημα υδροβολής οριζόντιων και κάθετων σωληνώσεων. Αναλαμβάνουμε επίσης αποφράξεις σε λεκάνες, νιπτήρες, μπανιέρες, κουζίνας. Ο καθαρισμός κουζίνας γίνεται πλέον εύκολα, γρήγορα και ασφαλής, με υδροβολή σε 90ο C.

Source: Υπηρεσίες Απόφραξης & Απολύμανσης Αγίας Παρασκευής 210 6000 500 : Αποφράξεις Αγιας Παρασκευής

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s